Over TwerkT

Meer info over TwerkT.

TwerkT is een samenwerkingsverband tussen drie werkplaatsen: 

 • Dé Werkplaats, vzw Oostrem, Herent:  www.oostrem.be

  Oostrem is een voorziening voor volwassen personen met verstandelijke en meervoudige handicaps met afdelingen in Herent, Wijgmaal, Wilsele en Leuven.  Oostrem richt zich tot personen die beschouwd worden als economisch niet rendabel.  Ondanks hun ernstige arbeidshandicap kunnen verschillende gebruikers van Oostrem (en partnerorganisaties)  aan het werk in een semi-industriële werkplaats, nl. Dé Werkplaats in de Benedictushoeve te Herent.  Dagelijks komen gemiddeld 40 deelnemers naar Dé Werkplaats.  Daarnaast zijn er ook heel wat gebruikers die zich nuttig maken, via onbezoldigde activiteiten, in het normale economische circuit.   In dat geval spreken wij over Begeleid Werken.

 • Den Travak, VZW Hejmen, Heverlee: www.hejmen.be

  VZW Hejmen is een organisatie die verschillende woonvormen aanbiedt aan volwassenen met een beperking. Voor personen die (tijdelijk) geen dagbesteding hebben buitenshuis, bieden wij een dagwerking aan: Den Travak.
  Sinds maart 2016 zijn we verhuisd naar het industriepark te Haasrode, waardoor we meer cliënten, maar ook meer opdrachten kunnen aannemen.
  Den Travak richt zijn werking op 2 pijlers:
  * Koken: zinvol werk, met resultaat! Soep en maaltijden maken, broodjes beleggen, cakes bakken,... Kwaliteit, hygiëne en klantgerichtheid zijn hierin onze troeven. We maken dit voor vzw Hejmen, maar ook voor verkoop aan sociale organisaties. In de toekomst willen we ons ook richten naar bedrijven in de buurt, waardoor inclusie en naamsbekendheid ons doel wordt.
  * Semi-industrieel werk: eenvoudig ambachtelijke handelingen, zoals brieven plooien, producten bestickeren, sorteerwerk. Duidelijk afgelijnde opdrachten, op vraag van de klant, waar precisie centraal staat.
  Onze werking is nog in opbouw: momenteel werken enkel de cliënten van vzw Hejmen in Den Travak, maar we willen ons binnenkort openstellen naar andere Leuvense voorzieningen, waardoor ons aantal werkkrachten sterk zal toenemen.                   

 • Arbeids(zorg)centrum, vzw Hestia, Tienen: www.alexianentienen.be

  Het arbeids(zorg)centrum maakt sinds 1994 deel uit van de activeringswerking van VZW Hestia. (Onderdeel van Alexianen Zorggroep Tienen)
  Binnen ons Arbeids(zorg)centrum krijgt iedereen arbeidszorg aangeboden.
  Voor de ene zal het accent meer liggen op Zorg, voor de andere zal het aspect Arbeid op de voorgrond staan.
  We bieden je een herstelondersteunende omgeving. Arbeid afgestemd op jouw mogelijkheden .
  Wij richten ons naar mensen met een psychische kwetsbaarheid die (nog) geen werk vinden in het normale of beschermde tewerkstellingscircuit, vaak met moeilijkheden op één of meerdere levensdomeinen.
  Je bent welkom wanneer je:
  - op zoek bent naar een tijdelijke of blijvende arbeidsgerichte daginvulling
  - geen aansluiting vindt binnen het gewone aanbod in de regio
  - je sociaal geïsoleerd voelt        

 • Den Ateljee, vzw, Wezemaal: www.den-ateljee.be                                                                                     

Den Ateljee vzw is een dagcentrum voor volwassen personen met een beperking, met prioriteit voor mensen die na ziekte of ongeval gehandicapt raakten (o.a. NAH).
Het activiteitencentrum is tevens erkend als arbeidszorginitiatief.
De werking is opgebouwd rond drie deelactiviteiten:
· Creatief-ambachtelijk: hout- en keramiekatelier
· Stripbibliotheek: uitbouw en beheer van bib met strips (+ workshops)
· K-Lumet: aanmaak, verspreiding en verkoop van ecologisch aanmaakblokje

Door samen te werken, wil TwerkT een belangrijke speler zijn in het aantrekken van arbeidsintensieve en manuele opdrachten met een repetitief karakter.  Onze belangrijkste troef is dat wij beschikken over een erg grote, maar vooral een erg gemotiveerde groep medewerkers.